افزونه ویژوال کامپوزر و داستان تغییر نام این افزونه به WP Bakery

اگر مدتی است که شما کاربر افزونه ویژوال کمپوزر هستید شاهد تغییراتی است که ممکن است گیج کننده باشد. صفحه سازنده ویژوال کامپوزر به WP Bakery تغییر نام داد. سپس محصول جدیدی به نام Visual Composer Website Builder  راه اندازی شد.

بیشتر بخوانید

Share